Szukaj filmu


Ebook
Reklamy
Polecane serwisy

Nabór na Wydział Teatru Tańca PWST trwa!

Jeśli fascynujesz się teatrem oraz tańcem, oraz masz dobrą kondycję fizyczną, dużo samozaparcia i ambicji – zapraszamy do wstąpienia w progi naszego Wydziału! Już kilka tygodni temu ruszył nabór na Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Ciągle czekamy na Wasze dokumenty do 31 maja, egzaminy natomiast odbędą się w dniach 15-18 czerwca br.

Rekrutacja na Wydział Teatru Tańca przebiega w dwóch etapach. Podczas pierwszego kandydaci prezentują swoje umiejętności przed dwoma komisjami - aktorską i taneczną. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap rekrutacji stają przed wspólną komisją taneczno - aktorską, prezentując pełny wachlarz własnych umiejętności z zakresu aktorstwa i ruchu.

Kandydaci na studia na Wydziale Teatru Tańca mogą przystąpić do egzaminów jeśli złożyli komplet dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów (świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły - w przypadku tegorocznych maturzystów, zaświadczenie lekarza medycyny pracy, podanie, kwestionariusz osobowy, 4 fotografie, kserokopie dowodu osobistego, dowód opłaty kwalifikacyjnej (który opcjonalnie może być dostarczony w późniejszym terminie)).


Spektakl dyplomowy IV roku WTT "Not To Be" wg Williama Szekspira "Hamlet" 
Wydział Teatru Tańca został powołany do życia w 2007 z inicjatywy tancerze i choreografa Jacka Łumińskiego. Wyjątkowa i niepowtarzalna specjalizacja „aktor teatru tańca”powstała we współpracy PWST ze Śląskim Teatrem Tańca. Studia są jednolite i trwają 4,5 roku, kończąc się nadaniem tytułu magistra. Program kształcenia zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie tańca, aktorstwa, teorii, historii teatru i tańca, polskiego folkloru, muzyki, anatomii, technik głębokich, nowych mediów, improwizacji, reżyserii i kompozycji.

Wymagane dokumenty należy przesłać do 31 maja 2011 na adres:

PWST w Krakowie Wydział Teatru Tańca
ul. Piłsudskiego 24a
41-902 Bytom

Egzaminy: 15-18 czerwca 2011

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy na strony:

www.pwst.krakow.pl
www.facebook.com/WydzialTeatruTanca


Reklamy
Oprogramowanie UrbiCMS 2007